Wij zijn nu Kunstambassade Ambassadeurs!

Het ambassadeurschap voor de Kunstambassade past uitstekend bij onze missie, om kunst en kunstenaars met nieuwsgierige mensen en kunstliefhebbers te verbinden.

Het virtuele ateliergebouw van de Kunstambassade is uniek, gebouwd op solidariteit en onderlinge verbondenheid. Wij willen met bijzondere kunstontmoetingen ertoe bijdragen, kunst op de plek van ontstaan te ontdekken.

Als kersverse ‘Kunstambassade-urs’ lichtten wij kunstenaars Dagmar Baumann en Mirjam Somers uit en dragen Katharina D. Martin en Pip Passchier voor als onze nieuwe Kunstambassade-kunstenaars.

Binnenkort meer nieuws hoe de Kunstambassade bijdraagt aan ons event begin 2024, een perfect voorbeeld van hoe wij werken en verbinden.